Vacatures

Programma Optimalisatie Vergunningverlening

Vacature 22-11-2022 14:19 (1 week geleden) Chaima Masouti
 • Alle sectoren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Organisatieonderdeel Inspectie Leefomgeving en transport De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met 1.300 medewerkers zet de ILT zich dagelijks in voor een duurzame en veilige leefomgeving, veilig transport en het vertrouwen in publieke instellingen zoals woningcorporaties. De ILT ziet erop toe dat zeer uiteenlopende doelgroepen een breed scala van wetten en regels naleven. Het aandachtsgebied van de ILT omvat ongeveer 160 onderwerpen waaronder geluidsoverlast in de luchtvaart, vaartijden in de binnenvaart, taxivergunningen, woningcorporaties, vervoer van gevaarlijke stoffen, afval, genetisch gemodificeerde organismen en energielabels van woningen. We bewegen mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en zetten onze middelen in daar waar de risico’s voor de publieke belangen het grootst zijn. Een goed gebruik van data en andere informatie is sturend voor al onze werkzaamheden: van toezicht en vergunning- en dienstverlening tot opsporing en communicatie.

Samenwerken, leren door doen en constant verbeteren zijn onze sleutelwoorden. Medewerkers, leidinggevenden en teams krijgen de ruimte om talenten optimaal in te zetten, bevlogenheid te tonen en het verschil te maken. Welke eigenschappen wij zoeken in nieuwe medewerkers? De vaardigheid om te kunnen werken met diverse informatiebronnen, out-of-the-box kunnen denken bij toezichtsvraagstukken, de creativiteit hebben om vernieuwende methodes te bedenken en in te zetten, met lef onbekende paden durven bewandelen en overzicht kunnen houden.

Je bent welkom zoals je bent De Inspectie Leefomgeving en Transport hecht grote waarde aan diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van een team. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jou.

Afdeling/team Programma optimalisatie vergunningverlening Doel van het programma is een efficiënt, effectief en zakelijk vergunningsproces dat het aanvragen van een vergunning gemakkelijk, eenvoudig en duidelijk maakt en inzicht en overzicht biedt (intern en extern).

Het programma onderscheidt drie doelstellingen:

Klantwaarde omhoog: Duidelijkheid, eenvoud en gemak en inzicht en overzicht staan centraal. Het verlenen van vergunningen is in veel gevallen het vertrekpunt voor de toezichtketen. Het aanvragen van een vergunning moet duidelijk, eenvoudig en efficiënt zijn. De ILT streeft naar kostenefficiëntie en uitlegbare tarieven. Via het webportaal MijnILT wordt het mogelijk om vergunningen digitaal aan te vragen. Regelhulpen, formulieren en informatie die de aanvrager helpen bij het indienen van een aanvraag breidt de ILT verder uit. Ook verbetert zij deze. De ILT kijkt daarvoor kritisch naar de eigen werkwijze en betrekt daarbij de aanvrager. De ILT werkt hierbij samen met bedrijven, brancheorganisaties en medetoezichthouders. Hierdoor ontstaat een goed beeld van de omgeving, risico’s en kansen en mogelijkheden voor verbetering. In 2022 met een doorloop naar medio 2023 zijn alle aanvraagformulieren geoptimaliseerd en gedigitaliseerd en beschikbaar gekomen via MijnILT. Daarnaast zijn de websiteteksten voor vergunningverlening verbeterd en toegankelijk gemaakt.

Een eenduidig, transparant en kosteneffectief vergunningsverleningsproces. De processen worden herijkt en opnieuw ingericht en vereenvoudigd om de effectiviteit en efficiëntie van processen te vergroten. Onnodige stappen worden geschrapt en waar mogelijk geautomatiseerd. Er is een workflowproces dat medewerkers optimaal ondersteunt en inzicht en overzicht geeft. De doorlooptijd, de tijd die nodig is om een vergunning af te handelen, gaat omlaag en administratieve taken vervallen. Hierdoor komt capaciteit vrij voor andere werkzaamheden. De herijking is gestart in 2020. In 2022 zijn de laatste hernieuwde vergunningsprocessen voor leefomgeving geïmplementeerd, rail luchtvaart en scheepvaart volgen in 2023 en 2024. De herijking zal een aanzienlijke impact hebben op de organisatie van vergunningverlening en de ICT-ondersteuning van processen. Stuur- en verantwoordingsinformatie over kwaliteit, klanttevredenheid en prestatie-indicatoren zoals doorlooptijden, normtijden en kosten worden daartoe structureel verzameld.

Versterken informatiepositie Hiervoor worden in 2023 registers ingericht om betrouwbare en actuele data in de systemen voor vergunningverlening (en toezicht) te kunnen vastleggen en ontsluiten. Vanaf 2023 zijn dan realtime dashboards in de systemen en analysedata beschikbaar. Met deze data wordt het mogelijk om het beoordelingsproces van aanvragen meer in te richten naar de risico’s.

Functieprofiel Werkervaringsplaats • WO werk- en denkniveau • Ervaring met project/procesmanagement of informatie/business analyse of data analyse/modellering; • Je hebt ervaring met het werken met ICT-professionals. • affiniteit met project management methodieken (Prince 2, PMP, IPMA); • affiniteit met proces optimalisatie, ervaring met Lean is een pré; • affiniteit met ICT, ervaring met Agile methodieken is een pré;

Randvoorwaarden

• je kunt werken met Microsoft Office; • je kunt goed Nederlands spreken en schrijven op B2 niveau, Engels spreken en schrijven is een pré.

Wie zoeken wij? Bij programma optimalisatie vergunningverlening houden we ons bezig met een breed scala aan dingen: Optimaliseren van de processen, inrichten van nieuwe ICT componenten, introduceren van nieuwe technologieën, het verzamelen en analyseren van de gebruikersbehoeftes. Wij zijn op zoek naar goede projectleiders die met verschillende stakeholders kunnen samenwerken en teams kunnen aansturen. Tevens zoeken wij goede informatie analisten die complexe processen/behoeftes kunnen analyseren en vertalen naar concrete requirements voor software ontwikkelaars. Jij bent de schakel tussen de business en informatievoorziening. Je brengt de behoeften, wensen en eisen vanuit de organisatie in kaart. Identificeert mogelijke verbeteringen door deze te analyseren en te vertalen naar oplossingen. Je bent een goed learner: Je vindt het leuk om continu nieuwe dingen te leren en jezelf te ontwikkelen. Denk niet alleen om technische/hard skills zoals verschillende project management methodieken, tools of nieuwe vaardigheden zoals data modellering, business analyse maar ook inhoudelijke kennis over de projecten waar jij je mee bezighoudt: De ene dag kan het AVG of wet openbaar overheid zijn en de andere dag luchtvaartvergunningen of scheepvaart certificaten. Contacten leggen en onderhouden, daar heb jij plezier in. Je gaat makkelijk met mensen om en weet mensen bij elkaar te brengen om resultaten te behalen. Waarbij jij zorgt dat jouw opdracht bovenaan de prioriteitenlijstjes komen. Daarnaast ben je nieuwsgierig en wil je alles weten van de organisatie, de sector en actuele ontwikkelingen die jouw werk kunnen raken. Je bent een doener, monitort de voortgang, signaleert en rappelleert afwijkingen en je ziet waar hulp nodig is en roept tijdig hulp in. Ook wil je je verdiepen in richtlijnen en processen. Daarbij denk je graag mee bij veranderingen en ontwikkelingen van deze processen ter verbetering van de werkwijze binnen de kaders. Je wilt ook je taal vaardigheden verbeteren tot professioneel niveau. Wij werken hybride, deels vanuit huis en deels vanuit kantoor. Jij snapt dat het in jouw rol als businessanalist en projectleider belangrijk is dat je ook regelmatig op kantoor bent.

Algemene Competenties • Analyseren • Resultaatgericht • Samenwerken • Communiceren • Plannen en organiseren • Organisatiesensitiviteit • flexibiliteit

Wat bieden wij? Je werkt samen in een klein en bevlogen team. We zijn een diverse club van starters tot echte senioren en met verschillende achtergronden. Omdat we elkaar goed kennen, werken we fijn samen. Ook buiten het werk om zoeken we elkaar op, bijvoorbeeld om samen te hardlopen bij een event of we drinken een drankje na werktijd. Daarnaast bouw je een groot netwerk met echte professionals op, binnen de ILT, maar ook met de ICT leveranciers, en andere belanghebbenden. Als nieuwe collega kun je bij ons rekenen op een goed inwerktraject waarbij je kennismaakt met onze organisatie en je collega’s. Binnen je afdeling staat een collega voor je klaar om je in te werken en antwoord te geven op al je vragen. De ILT hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Denk aan het volgen van opleidingen en het behalen van certificeringen. Ook bieden we loopbaancoaching als je daar behoefte aan hebt.

Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken (DGLM)

Vacature 22-11-2022 14:17 (1 week geleden) Chaima Masouti
 • Alle sectoren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

IenW is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond en inzetbaarheid mee. Je bent van harte welkom!

DGLM De directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken (DGLM) is een onderdeel van IenW. DGLM is onderverdeeld in Directie Luchtvaart en Directie Maritieme Zaken.

Directie Luchtvaart De directie Luchtvaart maakt zich in nationaal en internationaal verband sterk voor een veilige, duurzame en concurrerende luchtvaart in, van en naar Nederland. Met de Luchtvaartnota 2020-2050 is een koers ingeslagen waarin de kwaliteit van publieke belangen centraal staat. Deze publieke belangen zijn: veiligheid, verbondenheid, omgevingskwaliteit en duurzaamheid. Het is de rol van de directie Luchtvaart om te sturen op een optimale balans tussen deze publieke belangen. Zowel de belangen van bewoners rondom nationale luchthavens als de economische belangen van de luchtvaartsector behoren tot het (internationale) krachtenveld waarbinnen de directie Luchtvaart opereert.

Directie Maritieme Zaken De zee- en binnenvaart is voor de Nederlandse economie van groot belang. Nederland heeft een koppositie als handelsnatie in Europa. Meer dan de helft van het goederenvervoer van en naar Nederland gaat per zeeschip. Zeehavens verbinden de zeevaart met het goederentransport per trein, vrachtauto of binnenvaartschip. Het kabinet zet zich in voor een veilige en milieuvriendelijke haven- en zeevaartsector en wil het belang ervan voor de Nederlandse economie verder vergroten, zoals door de aanleg van de Tweede Maasvlakte bij Rotterdam.

  Functieprofiel Wervingsplaats Directie Luchtvaart #1 Die bepalen we samen, afhankelijk van jouw kennis en ervaring, en onze behoefte aan voortgang op een aantal belangrijke luchtvaartdossiers, die volop in de maatschappelijke belangstelling staan. (functie-inhoud/taken/onderzoeken etc graag beschrijven). We gaan graag met jou in gesprek om te ontdekken waar jouw affiniteit, kennis en behoeftes liggen. Er is veel mogelijk, van inhoudelijke dossiers, beleidsondersteuning, tot projectmatig werken en communicatie. Wij maken ruimte en tijd om een nieuwe collega te begeleiden en zich te laten ontwikkelen. En wij laten ons graag inspireren door nieuwe, andere invalshoeken van buiten.

Randvoorwaarden Je hebt een goede opleiding op minimaal HBO-niveau, die zo mogelijk aansluit bij onze werkzaamheden. Bij ons is taalvaardigheid in het Nederlands echt een voorwaarde. Als je wel de Engelse taal goed machtig bent en tevens over inhoudelijke kennis van de luchtvaart beschikt, komen we ook graag met je in contact voor een kennismaking. (bijvoorbeeld een minimale opleidingseis/opleidingsachtergrond, taalniveau, Engelssprekend etc).

Wie zoeken wij? Iemand die graag onze collega wil worden en inzet toont. Competenties, persoonlijke eigenschappen, affiniteit hebben met… etc graag benoemen) Je vindt het leuk om in een omgeving te werken waar veel politiek/bestuurlijke aandacht voor is, en waarover je veel kunt lezen in alle media. Dat zorgt ook voor politieke druk. Natuurlijk zijn we daardoor vaak bezig met de zgn. ‘waan van de dag’. Maar daarnaast zijn er ook werkzaamheden die rustiger zijn en waar je samen met collega’s aan kunt werken. Wat we van jou vragen? Je houdt ervan nieuwe dingen te leren, je bent nieuwsgierig en zoekt altijd naar oplossingen. Je hebt een mening en durft die ook te geven. Maar je luistert ook graag naar anderen, en bent bereid veel te leren over luchtvaart.

Wat bieden wij? Het kan zijn een plek binnen de afdeling Luchtruim en Regionale Luchthavens waar je in aanraking komt met het inhoudelijke onderwerp van luchtvaart. Er is ook een mogelijkheid bij het directiesecretariaat, op gebied van -interne- communicatie en het organiseren van activiteiten.

(bij welke afdeling/team, formeel/informele setting, thuiswerk of elders? Graag benoemen. De directie Luchtvaart bestaat uit zo’n 180 medewerkers, onderverdeeld in afdelingen en programma’s. Er heerst een informele sfeer en er zit veel energie, samenwerkingsbereidheid en doorzettingsvermogen in de verschillende teams. Sinds corona zien we elkaar weer vaker op kantoor, en kunnen we je dus goed begeleiden. Je krijgt een buddy die je overal bij helpt, en je krijgt de ruimte en tijd om alles te leren over hoe de overheid werkt en wat wij doen om de luchtvaart veilig en duurzaam te maken.

Servicemedewerker Algemene Dienst

Vacature 10-10-2022 12:31 (1 maand geleden) Chaima Masouti
 • Alle sectoren

Word je blij van andere mensen blij maken? Houd jij van blinkend schoon servies, een glanzende vloer en fris ruikend sanitair en wil je dé held van de spoelkeuken worden? Dan zijn we op zoek naar jou! Voor La Vie Meeting Center Utrecht zijn wij op zoek naar een flexibele Servicemedewerker Algemene Dienst.

DE ORGANISATIE EN CULTUUR La Vie is hét meeting center in Utrecht voor (kennis)bijeenkomsten in het hart van Nederland. Wij organiseren ruim 7.500 bijeenkomsten per jaar voor bijna 100.000 gasten. Met 40 moderne meeting rooms en verschillende break-out ruimtes met een duurzaam koffie, thee- en waterconcept onderscheiden wij ons. Daarnaast kunnen onze gasten dagelijks genieten van een overheerlijk lunchbuffet, met uitzicht over de binnenstad van Utrecht. Gasten voelen zich thuis in La Vie. Dat vinden we het belangrijkste. Het is onze missie om ons volledig in te leven in onze gasten en klanten, het La Vie thuisgevoel te bieden en onze locatie bewust duurzaam te maken.

Als medewerkers van La Vie doen we er elke dag alles aan om de verwachtingen van onze gasten te overtreffen, met als doel teruglustige gasten. We vormen een hardwerkend, loyaal en betrokken team bij wie het woord ‘nee’ niet in het woordenboek voorkomt. De betrokkenheid bij elkaar geeft een familiegevoel weer. Wij voelen ons thuis in La Vie!

La Vie Utrecht is erkend als “Great Place to Work”! Een Great Place to Work zijn en blijven, kan alleen met de alleraardigste medewerkers. Medewerkers die intrinsiek gemotiveerd zijn om andere mensen – gasten en collega’s – blij te maken.

DE FUNCTIE Als Servicemedewerker Algemene Dienst ben je verantwoordelijk voor het gereed maken – en verrichten van schoonmaakwerkzaamheden in algemene gasten- en bedrijfsruimtes, waaronder de toiletten en het restaurant. Je draagt dus als het ware zorg voor ons visitekaartje: schone, hygiënische en nette gasten- en bedrijfsruimtes!

Voor deze functie zijn we op zoek naar iemand die 5 dagen per week (uren in overleg) hard kan werken, goed kan plannen en organiseren en oog voor detail heeft. Naast werkzaamheden “achter de schermen” kom je tijdens schoonmaakrondes ook in aanraking met gasten, een open en vriendelijke houding is hierdoor belangrijk en een goede beheersing van de Nederlandse taal is een pré.

WAT BIEDEN WIJ JOU?

Arbeidsvoorwaarden conform Horeca cao; Voor jongeren onder de 21… wij hanteren geen jeugdlonen dus het startsalaris ligt net wat hoger! Een leuke job met enthousiaste, jonge collega’s en genoeg tijd om, naast hard werken, keihard met elkaar te lachen; Een hartverwarmend cultuurprogramma ‘Kindest Together’ met allerlei leuke activiteiten, zoals het jaarlijkse zomer- en nieuwjaarsevent, elke maand een gezellige borrel en spontane spelletjesmiddagen; Een gratis overnachting per jaar voor jezelf, alsmede de mogelijkheid tot kortingsvouchers voor je familie en/of vrienden, geldig in Best Western Plus Airport Hotel Rotterdam of Best Western Plus Berghotel Amersfoort; Diverse maaltijden als het lunchbuffet of diner. Uiteraard hoort bij het sluiten ook een sluitdrankje; Collectiviteitskorting op zorgverzekeringen (we hebben collectieve regelingen met Aevitae, Menzis en Zilveren Kruis). DE SOLLICITATIEPROCEDURE Herken jij je in bovenstaand profiel en ben je enthousiast geraakt? Dan ontvangen we graag jouw sollicitatie, waarin je ons overtuigt van jouw talent en motivatie. Solliciteren kan door jouw motivatie en cv te mailen naar Martin Kolfschoten, F&B Manager, via martin.kolfschoten@lavieutrecht.nl.

Voor meer informatie kun je altijd contact open met Martin, via telefoonnummer 030 – 234 00 88.

SB Post zoekt Postbezorgers 20 – 36 uur per week (met de fiets)

Vacature 04-10-2022 15:59 (1 maand geleden) Chaima Masouti
 • Alle sectoren

We zoeken nog bezorgers in Utrecht, Nieuwegein, IJsselstein, Vianen, Maarssen

Wie zoeken wij? • Je kunt Nederlands lezen/ begrijpen/ en bij voorkeur ook spreken • Ervaring en opleiding is niet nodig • Je bent fysiek in staat om fietsend en lopend de post te bezorgen • Je ziet er verzorgd en representatief uit • Je bent beschikbaar van dinsdag tot en met zaterdag (zondag en maandag zijn vrije dagen)

Wat kun je van SB Post verwachten? • Je gaat Bedrijvenpost wegbrengen • Mogelijkheid om parttime te werken • Je krijgt een uitgebreide inwerkperiode • Er is altijd iemand telefonisch beschikbaar voor vragen • Het uurloon is € 11,09 per uur en wordt beloond volgens de CAO Goederenvervoer incl pensioenopbouw • Je krijgt een fiets met fietstassen van SB Post

Hoe ziet je dag eruit? Je start tussen 7.30 en 9.00 uur op het depot van SBPost, De Stadsbrug in Utrecht. Hier word je ingewerkt op een aantal postcodegebieden. Je start met sorteren van de post van de wijk waar jij die dag de post gaat bezorgen. Je legt de post op route om het bezorgen makkelijker te maken daarna fiets je naar het postcodegebied met een fiets met fietstassen. Als er onderweg problemen/ vragen zijn, dan is het aanspreekpunt van het depot altijd telefonisch bereikbaar.

REACTIES Wij ontvangen graag een CV met een korte motivatie. Deze kun je e-mailen naar sbpost@wij30.nl. Neem voor meer informatie contact op met Antoinette Fonville (06 55 49 33 85) of Mirjam Hamstra (06 29 29 96 01).

SB Post zoekt Postsorteerders voor 12-16 uur per week

Vacature 04-10-2022 15:58 (1 maand geleden) Chaima Masouti
 • Alle sectoren

Voor ons postsorteercentrum in Nieuwegein

Wie zoeken wij? • Je woont in de omgeving Nieuwegein • Je bent in staat om afwisselend zittend/ staand werk te verrichten • Je kunt nauwkeurig en zelfstandig werken • Je bent collegiaal en kunt goed samenwerken • Je kunt Nederlands lezen/ begrijpen/ en bij voorkeur ook spreken • Ervaring en opleiding is niet nodig • Je bent beschikbaar van maandag tot en met vrijdagavond • Je bent betrouwbaar en bent bereid om een VOG aan te vragen

Wat kun je van SB Post verwachten? • Je gaat Bedrijvenpost sorteren • Je krijgt een uitgebreide inwerkperiode • Er is altijd iemand beschikbaar voor vragen op het depot • Het uurloon is € 11,09 per uur en wordt beloond volgens de CAO Goederenvervoer incl pensioenopbouw

HOE ZIET JE DIENST ER UIT? Je start om 18.00 uur op het depot van SBPost, Sorteercentrum Nieuwegein. Hier word je ingewerkt om de post te sorteren. Je start met sorteren van de post. Als er problemen/ vragen zijn, dan is er altijd een aanspreekpunt bereikbaar.

REACTIES Wij ontvangen graag een CV met een korte motivatie. Deze kun je e-mailen naar sbpost@wij30.nl. Neem voor meer informatie contact op met Antoinette Fonville (06 55 49 33 85) of Mirjam Hamstra (06 29 29 96 01).

Servicemedewerker Algemene Dienst

Vacature 26-09-2022 17:38 (2 maanden geleden) Chaima Masouti
 • Alle sectoren

Word je blij van andere mensen blij maken? Houd jij van blinkend schoon servies, een glanzende vloer en fris ruikend sanitair en wil je dé held van de spoelkeuken worden? Dan zijn we op zoek naar jou! Voor La Vie Meeting Center Utrecht zijn wij op zoek naar een flexibele Servicemedewerker Algemene Dienst.

DE ORGANISATIE EN CULTUUR La Vie is hét meeting center in Utrecht voor (kennis)bijeenkomsten in het hart van Nederland. Wij organiseren ruim 7.500 bijeenkomsten per jaar voor bijna 100.000 gasten. Met 40 moderne meeting rooms en verschillende break-out ruimtes met een duurzaam koffie, thee- en waterconcept onderscheiden wij ons. Daarnaast kunnen onze gasten dagelijks genieten van een overheerlijk lunchbuffet, met uitzicht over de binnenstad van Utrecht. Gasten voelen zich thuis in La Vie. Dat vinden we het belangrijkste. Het is onze missie om ons volledig in te leven in onze gasten en klanten, het La Vie thuisgevoel te bieden en onze locatie bewust duurzaam te maken.

Als medewerkers van La Vie doen we er elke dag alles aan om de verwachtingen van onze gasten te overtreffen, met als doel teruglustige gasten. We vormen een hardwerkend, loyaal en betrokken team bij wie het woord ‘nee’ niet in het woordenboek voorkomt. De betrokkenheid bij elkaar geeft een familiegevoel weer. Wij voelen ons thuis in La Vie!

La Vie Utrecht is erkend als “Great Place to Work”! Een Great Place to Work zijn en blijven, kan alleen met de alleraardigste medewerkers. Medewerkers die intrinsiek gemotiveerd zijn om andere mensen – gasten en collega’s – blij te maken.

DE FUNCTIE Als Servicemedewerker Algemene Dienst ben je verantwoordelijk voor het gereed maken – en verrichten van schoonmaakwerkzaamheden in algemene gasten- en bedrijfsruimtes, waaronder de toiletten en het restaurant. Je draagt dus als het ware zorg voor ons visitekaartje: schone, hygiënische en nette gasten- en bedrijfsruimtes!

Voor deze functie zijn we op zoek naar iemand die 5 dagen per week (uren in overleg) hard kan werken, goed kan plannen en organiseren en oog voor detail heeft. Naast werkzaamheden “achter de schermen” kom je tijdens schoonmaakrondes ook in aanraking met gasten, een open en vriendelijke houding is hierdoor belangrijk en een goede beheersing van de Nederlandse taal is een pré.

WAT BIEDEN WIJ JOU?

Arbeidsvoorwaarden conform Horeca cao; Voor jongeren onder de 21… wij hanteren geen jeugdlonen dus het startsalaris ligt net wat hoger! Een leuke job met enthousiaste, jonge collega’s en genoeg tijd om, naast hard werken, keihard met elkaar te lachen; Een hartverwarmend cultuurprogramma ‘Kindest Together’ met allerlei leuke activiteiten, zoals het jaarlijkse zomer- en nieuwjaarsevent, elke maand een gezellige borrel en spontane spelletjesmiddagen; Een gratis overnachting per jaar voor jezelf, alsmede de mogelijkheid tot kortingsvouchers voor je familie en/of vrienden, geldig in Best Western Plus Airport Hotel Rotterdam of Best Western Plus Berghotel Amersfoort; Diverse maaltijden als het lunchbuffet of diner. Uiteraard hoort bij het sluiten ook een sluitdrankje; Collectiviteitskorting op zorgverzekeringen (we hebben collectieve regelingen met Aevitae, Menzis en Zilveren Kruis). DE SOLLICITATIEPROCEDURE Herken jij je in bovenstaand profiel en ben je enthousiast geraakt? Dan ontvangen we graag jouw sollicitatie, waarin je ons overtuigt van jouw talent en motivatie. Solliciteren kan door jouw motivatie en cv te mailen naar Martin Kolfschoten, F&B Manager, via martin.kolfschoten@lavieutrecht.nl.

Voor meer informatie kun je altijd contact open met Martin, via telefoonnummer 030 – 234 00 88.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Administratief medewerker Verwerking Sparen bij de Rabobank

Vacature 26-01-2022 18:58 (10 maanden geleden) Chaima Masouti
 • Financiële administratie

Functienaam: Administratief medewerker Verwerking Sparen Startdatum inzet: z.s.m. Verwachte einddatum: 01-12-2022 Plaats van inzet: Thuiswerken (1x per maand Eindhoven) Aantal contract uren per week: 32-36 Uiterste datum van aanbieding: 02-02-2022 00:00 Recruiter: Annemiek Burggraaf-Lub

Voor Rabobank is Brainnet op zoek naar een Administratief Medewerker.

Deze aanvraag leent zich uitstekend voor statushouders.

De Rabobank is een coöperatieve bank met meer dan 8,5 miljoen klanten. Met grote en kleine initiatieven wil de bank de wereld een beetje beter maken. Zo ondersteunen ze lokale ondernemingen en goede doelen organisaties en leveren ze op deze manier bij aan de welvaart en het welzijn in de omgeving.

Team Verwerking Sparen beheert de rekeningen op het gebied van Werknemersparen binnen de Rabobank en verzorgt de centrale verwerking van alle kapitaaloverdrachten. Daarnaast staat dit onderdeel opgesteld om alle centrale administratieve werkzaamheden voor de keten Sparen uit te voeren.

De processen bij Sparen worden één voor één geoptimaliseerd voor de virtuele propositie. Jouw rol is o.a. om processen die spaak lopen vanuit Kapitaaloverdracht weer vlot te trekken voor de klant en processen die nog niet zijn geautomatiseerd zo adequaat mogelijk uit te voeren. Jouw instelling streeft naar iedere dag een beetje beter! Vanwege de snel opeenvolgende veranderingen op onze afdeling, dien je sterk in je schoenen te staan en flexibel ingesteld te zijn.

Jij kunt het verschil maken door als Medewerker Verwerking Banksparen een proactieve houding te laten zien en aan te pakken. Je handelt met plezier de vragen van klanten/lokale banken af. Het functionele klantcontact met de klanten vindt plaats via telefonie, het contact met de interne collega's via chat.

Qua profiel zoeken we een aanpakker met een proactieve houding.

Wij vragen:

 • Je hebt minimaal MBO4 diploma;
 • Je hebt werkervaring op het gebied van administratieve processen;
 • Kennis van Bankspaarproducten is een pré;
 • Je bent communicatief vaardig in woord (B1) en geschrift (B2);
 • Je bent in het bezit van Wft Basis of bereid deze binnen 3 maanden te halen;
 • Je herkent knelpunten in processen en bezit een natuurlijke passie om continu te verbeteren;
 • Een teamplayer die een bijdrage levert aan een gezamenlijk resultaat en daarbij anderen weet te inspireren en stimuleren;

Wij bieden:

 • Leerzame functie waar je de financiële wereld vanuit het oer-product Sparen leert kennen;
 • Complexiteit ervaart omdat de uitzonderingen telkens weer een ander aspect bevatten;
 • Een enthousiast team wat voor klant en collegae van de lokale bank een stapje extra zet;
 • Een opdracht voor een periode van 9 maanden waarbij een mogelijkheid tot verlenging bestaat.

Aanvullende informatie: • Momenteel wordt er bij deze klant thuis gewerkt en worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd. Het team komt 1 keer per maand samen op locatie Eindhoven; • Leveranciers van kandidaten behoren op de hoogte te zijn van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en de (Rabobank) cao. Deze inzet valt in schaal 5 van de Rabobank cao; • Wij ontvangen graag de persoonlijke motivatie en het CV in het Nederlands; • Pre-employmentscreening: Als de kandidaat mag starten bij de klant, dan zal er een pre-employmentscreening plaatsvinden. Wij sturen u op dat moment de daarvoor benodigde documenten toe. Uw kandidaat mag pas starten na afronding van de pre-employmentscreening. • De kandidaat beschikt over een legitimatiebewijs (een paspoort of identiteitskaart), welke bij intake én op de startdatum van het contract van de kandidaat geldig is en ter controle kan worden overlegd. • De kandidaat mag op maximaal één aanvraag tegelijkertijd aangeboden worden. Dit betekent dat de kandidaat gedurende de exclusiviteitsperiode (4 werkdagen) alleen bij Brainnet - Rabobank is aangeboden; • Daarnaast is het van belang dat de kandidaat beschikbaar is voor de hele gevraagde periode in de aanvraag; • Bij het aanbieden van kandidaat gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met de voorwaarden van deze specifieke klant. Bent u niet bekend met deze voorwaarden kunt u die opvragen bij de verantwoordelijke recruiter.

BELANGRIJK!: Vul alle kandidaat gegevens juist in. Vul bij “woonplaats” de woonplaats in van de kandidaat. Dit zijn gegevens die de klant wil ontvangen met de aanbieding. Bij onvolledige/onjuiste aanbiedingen is er een risico dat de kandidaat niet aangeboden kan worden en hiermee afgewezen wordt.

Je beste kandidaat kan worden aangeboden door een reply op deze e-mail. Vermeld altijd het bovenvermelde aanvraagnummer in de onderwerp regel. Wij willen graag benadrukken dat je alleen jouw beste kandidaat aanbiedt.

Benodigde informatie: Bij de aanbieding ontvangen we graag de volgende gegevens. Incomplete aanbiedingen kunnen we helaas niet in behandeling nemen: • Een recent CV (inclusief achternaam, geboortedatum en woonplaats);
• Een korte motivatie waarom deze kandidaat geschikt is; • Ingevulde tabel (zie onder).

Medewerker Competence Center Banksparen bij de Rabobank

Vacature 26-01-2022 18:47 (10 maanden geleden) Chaima Masouti
 • Financiële administratie

Functienaam: Medewerker Competence Center Banksparen Startdatum inzet: z.s.m. Verwachte einddatum: 01-12-2022 Plaats van inzet: Thuiswerken (1x per maand Eindhoven) Aantal contract uren per week: 32-36 Uiterste datum van aanbieding: 02-02-2022 00:00 Recruiter: Annemiek Burggraaf-Lub

Voor Rabobank is Brainnet op zoek naar een Medewerker Competence Center Banksparen.

Deze aanvraag leent zich uitstekend voor statushouders. De Rabobank is een coöperatieve bank met meer dan 8,5 miljoen klanten. Met grote en kleine initiatieven wil de bank de wereld een beetje beter maken. Zo ondersteunen ze lokale ondernemingen en goede doelen organisaties en leveren ze op deze manier bij aan de welvaart en het welzijn in de omgeving.

Competence Center Banksparen (CCB) bestaat uit 11 medewerkers en is een ambitieus team. Er heerst een open cultuur. Het CCB is specialist op het gebied van Bankspaarproducten. Denk aan Rabo ToekomstSparen, Rabo ToekomstUitkering, Rabo GoudenHanddrukSparen, Rabo GoudenHanddrukUitkering en Rabo OpbouwSpaarrekening. In samenwerking met de lokale bank wordt er gestreefd naar een 9+ klantbeleving.

Welke werkzaamheden gaat de medewerker doen? Samen met het team help je de bank bij de specifieke beheerprocessen omtrent de life events (overlijden, echtscheiding, afkoop en emigratie) en correctiewerkzaamheden op het gebied van Bankspaarproducten. Tevens breng je de consequenties hiervan helder in beeld voor de Lokale Banken. Je houdt ervan om te sparren over de beste oplossing voor de klant met inachtneming van de fiscale en juridische mogelijkheden.

Door life events (overlijden, echtscheiding, afkoop en emigratie) kan er een hoop veranderen als het gaat over bankspaarproducten. Zo kan iemand die zijn pensioen aan het opbouwen is ineens besluiten het te willen afkopen. Je noemt dit een beheerproces. Aan jou de taak om samen met de lokale bank inzichtelijk te maken welke stappen de klant moet ondernemen. Hetzelfde geldt voor een echtscheiding of een overlijden. Je analyseert elk klantdossier en brengt fiscale en juridische mogelijkheden in kaart. Oplossingen stem je met de lokale bank af zodat er een goede uitleg naar de klant gegeven wordt. Hierbij heb je ook telefonisch contact met klanten over bankspaarproducten of contact via de chat met interne collega's.

Je start op een aantal processen en gaandeweg leer je steeds meer taken op te pakken. Eventueel is doorgroei naar een schaal 6 functie mogelijk indien je alle processen beheerst. Dit is in overleg met de manager en de mogelijkheden die er op dat moment zijn binnen het team.

Wat voor collega zoeken wij? Je hebt al kunnen lezen dat je een functie gaat uitoefenen waarbij je snel verbanden moet kunnen leggen en veel verantwoordelijkheid draagt. Hierbij zijn de volgende zaken ook belangrijk:

• Je hebt minimaal een HBO opleiding; • Je bent analytisch sterk en denkt graag mee in hoe zaken slimmer, beter en efficiënter kunnen; • Je staat sterk in je schoenen en kan je bevindingen goed verdedigen; • Je hebt affiniteit met direct functioneel klantcontact (via e-mail en telefoon, chat); • Je bent in het bezit van WFT Basis of bent bereid deze binnen 3 maanden te behalen; • Je bent bij voorkeur ook in het bezit van WFT Vermogen (dit is niet verplicht).

Aanvullende informatie: • Momenteel wordt er bij deze klant thuis gewerkt en worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd. Het team komt 1 keer per maand samen op locatie Eindhoven; • Leveranciers van kandidaten behoren op de hoogte te zijn van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en de (Rabobank) cao. Deze inzet valt in schaal 5 van de Rabobank cao; • Wij ontvangen graag de persoonlijke motivatie en het CV in het Nederlands; • Pre-employmentscreening: Als de kandidaat mag starten bij de klant, dan zal er een pre-employmentscreening plaatsvinden. Wij sturen u op dat moment de daarvoor benodigde documenten toe. Uw kandidaat mag pas starten na afronding van de pre-employmentscreening. • De kandidaat beschikt over een legitimatiebewijs (een paspoort of identiteitskaart), welke bij intake én op de startdatum van het contract van de kandidaat geldig is en ter controle kan worden overlegd. • De kandidaat mag op maximaal één aanvraag tegelijkertijd aangeboden worden. Dit betekent dat de kandidaat gedurende de exclusiviteitsperiode (4 werkdagen) alleen bij Brainnet - Rabobank is aangeboden; • Daarnaast is het van belang dat de kandidaat beschikbaar is voor de hele gevraagde periode in de aanvraag; • Bij het aanbieden van kandidaat gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met de voorwaarden van deze specifieke klant. Bent u niet bekend met deze voorwaarden kunt u die opvragen bij de verantwoordelijke recruiter.

BELANGRIJK!: Vul alle kandidaat gegevens juist in. Vul bij “woonplaats” de woonplaats in van de kandidaat. Dit zijn gegevens die de klant wil ontvangen met de aanbieding. Bij onvolledige/onjuiste aanbiedingen is er een risico dat de kandidaat niet aangeboden kan worden en hiermee afgewezen wordt.

Je beste kandidaat kan worden aangeboden door een reply op deze e-mail. Vermeld altijd het bovenvermelde aanvraagnummer in de onderwerp regel. Wij willen graag benadrukken dat je alleen jouw beste kandidaat aanbiedt.

Benodigde informatie: Bij de aanbieding ontvangen we graag de volgende gegevens. Incomplete aanbiedingen kunnen we helaas niet in behandeling nemen: • Een recent CV (inclusief achternaam, geboortedatum en woonplaats);
• Een korte motivatie waarom deze kandidaat geschikt is; • Ingevulde tabel (zie onder).

Meertalig re-integratieconsulent

Vacature 08-12-2020 20:28 (1 jaar geleden) Hanneke
 • Alle sectoren

MEERTALIGE RE-INTEGRATIECONSULENT Spreek je naast Nederlands ook Arabisch, Pools of Turks?

Als Meertalig Re-integratieconsulent ben je de Arabische, Poolse of Turkse taal machtig en woonachtig in regio Amsterdam, Utrecht, Den Haag of Rotterdam. Uiteraard spreek en schrijf je vloeiend Nederlands. Je krijgt een regio en een vaste caseload afhankelijk van je woonplaats. Uiteraard ben je flexibel als dit nodig is. Elke maandag start je op het hoofdkantoor in De Meern en neem je deel aan de kick-off.

De kerntaak van jouw functie bestaat uit het begeleiden en bemiddelen van klanten met een taalbarrière richting de arbeidsmarkt. Aan de hand van onze re-integratietrajecten met geïntegreerde Nederlandse taaltraining help jij onze klanten naar passend werk. Je bent in staat om mensen te motiveren, activeren en door middel van persoonlijke begeleiding te bemiddelen naar passend werk. Je gaat de uitdaging aan om voor elke klant het maximale te behalen en elke klant een stap vooruit te helpen.

Onze klanten hebben jou nodig om een prettig re-integratieproces te kunnen doorlopen. Jij kunt ze weer vertrouwen geven in de toekomst en in beweging brengen. Wij geloven in passend werk voor iedereen!

FUNCTIE TAKEN Je geeft elke klant individuele aandacht en persoonlijke coaching gedurende het gehele re-integratietraject; Je geeft elke klant een individuele sollicitatietraining en stelt een zoekprofiel op; Je leert elke klant een vacature te analyseren en zelfstandig digitaal te solliciteren totdat de klant hierin zelfredzaam is; Je benadert dagelijks nieuwe werkgevers om jouw klanten voor te stellen en op sollicitatiegesprek te krijgen; Je rapporteert de traject voortgang op vaste momenten door middel van voortgangsrapportages en e-mails. Je verwerft samen met de klant vacatures, baangaranties, arbeidsgewenning plekken met als doel een passende en duurzame baan. FUNCTIE EISEN HBO werk- en denkniveau; Kennis van of ervaring met de doelgroep; Commercieel en resultaatgericht; Integer, stressbestendig en optimistisch; Goed Nederlands in woord en geschrift; Kennis van de Arabische, Poolse of Turkse taal en cultuur. ARBEIDSVOORWAARDEN ABTRO bied je een thuisbasis waar je jezelf kunt zijn en verder kunt ontwikkelen. Je komt terecht in een warm bad en een sterk team. Naast de uitdagende en zelfstandige functie in een inspirerende werkomgeving is er veel aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je bent bereid om in jezelf te investeren en jezelf te bewijzen. Je start met een marktconform salaris, flexibele arbeidstijden en krijgt een scholingsbudget.

Meertalig trajectbegeleider werk

Vacature 08-12-2020 20:26 (1 jaar geleden) Hanneke
 • Alle sectoren

MEERTALIGE TRAJECTBEGELEIDER WERK Help jij onze kandidaten hun droombaan te vinden?

Als meertalig Trajectbegeleider Werk help jij dagelijks anderstaligen klanten bij het zoeken en vinden van passend werk. Je werkt nauw samen met de re-integratieconsulent aan een traject en draagt de volledige verantwoordelijkheid voor jouw deel (plaatsen) in het traject. De taak van de trajectbegeleider werk is om samen met de kandidaat passend werk te vinden. Elke maandag start je op het hoofdkantoor in De Meern en neem je deel aan de kick-off. Op je overige werkdagen werk je vanuit onze flex locatie in jouw werkgebied. Je bent woonachtig in de regio Noord- Midden of Zuid-Holland en minimaal 24 uur p/w beschikbaar.

Je gaat actief op zoek naar passende banen- en werkervaringskansen om werkzoekenden die boventallig zijn en/of een beperking hebben te plaatsen. Je bemiddelt dagelijks klanten naar een passende baan en benaderd hiervoor telefonisch werkgevers. Aan de hand van ons drie stappen programma in de bemiddelingsfase leer jij zelfstandig passend werk te vinden en werkgevers te benaderen om klanten duurzaam te kunnen plaatsen. Je gaat op pad met de klant om sollicitatiegesprekken te voeren en werkgevers te bezoeken. Je staat de klant actief bij gedurende het voeren van gesprekken en adviseert tijdens een sollicitatieprocedure.

Voor de werkgevers fungeer jij als het eerste aanspreekpunt en introduceer jij onze klanten. Je adviseert en informeert werkgevers over onze instrumenten en mogelijkheden om plaatsing te realiseren. Je onderhoudt het contact intensief en breid ons netwerk uit.

VEREISTEN VOOR DEZE ROL Je hebt HBO werk- en denkniveau in een sociale, juridische of commerciële richting; Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en bent meertalig bij voorkeur Pools, Spaans of Turks en vanzelfsprekend bekend met de cultuur; Je hebt kennis van wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsre-integratie, uitkeringen en subsidiemogelijkheden; Je beheerst diverse sollicitatietechnieken en vaardigheden; Je bent een optimist en motiverende gespreksvoering is een vereiste; Je bent in het bezit van een rijbewijs en bij voorkeur eigen auto. Je vindt het prettig om in een commerciële omgeving te werken en hanteert een klantgerichte aanpak. Je houdt ervan om resultaten te behalen, je bent overtuigend in je communicatie en analytische sterk, zodat je snel inzicht hebt in wat er bij jouw klanten speelt. Met een gezonde werkdruk kun je goed omgaan en een uitdaging ga je niet uit de weg. Je bent goed in het stellen van prioriteiten, hardwerkend ingesteld en flexibel als dit nodig is.

DIT IS WAT WE JE BIEDEN Wij geloven in passend werk voor iedereen! Onze mensen zijn belangrijk. ABTRO bied je een thuisbasis waar je jezelf kunt zijn en verder kunt ontwikkelen. Je komt terecht in een warm bad en een sterk team. Je bent bereid om in jezelf te investeren en jezelf te bewijzen. Je start met een marktconform salaris en geniet van alle voordelen die ABTRO jou biedt.