Nieuw bericht

Open dagen opleidingen

Tip 13-02-2019 11:18 (5 dagen geleden geleden) Andrea

Op de Krachtvinder bij Activiteiten is een aantal open dagen voor opleidingen in Utrecht geplaatst. Als je op zoek bent naar een opleiding die bij jou past is het heel goed om een kijkje te nemen op zo'n open dag. Je krijgt dan een indruk van de sfeer en ook meer informatie over de opleiding zelf.

Je kan je via de site van de opleiding aanmelden voor de open dag.

http://www.krachtvinder.nl/nieuws-activiteiten

Krachtvinder
Online portal waar werkgevers en werkzoekenden met een taalachterstand elkaar gemakkelijk kunnen vinden.

Mbo-opleidingen (Utrecht)

Tip 13-02-2019 10:18 (5 dagen geleden geleden) Ellen

Via internet kun je informatie vinden over mbo-opleidingen/-opleiders.

Op 19 februari a.s. kun je naar de open dag van MBO Utrecht (zie www.mboutrecht.nl) en op 21 februari (en 19 maart en 13 juni 2019) naar de open avond van ROC Midden Nederland (zie www.rocmn.nl).

Zie ook andere instanties die mbo-opleidingen aanbieden zoals Tio, SVOZ … en nog meer.

MBO Utrecht - Wat kies jij?
MBO Utrecht heeft meer dan 50 verschillende opleidingen op alle mbo niveaus. Bij MBO Utrecht volg je een beroepsopleiding op een academie die bij jou...

Mbo-opleidingen (Utrecht)

Tip 13-02-2019 10:16 (5 dagen geleden geleden) Ellen

Via internet kun je informatie vinden over mbo-opleidingen/-opleiders.

Op 19 februari a.s. kun je naar de open dag van MBO Utrecht (zie www.mboutrecht.nl) en op 21 februari (en 19 maart en 13 juni 2019) naar de open avond van ROC Midden Nederland (zie www.rocmn.nl).

Zie ook andere instanties die mbo-opleidingen aanbieden zoals Tio, SVOZ … en nog meer.

MBO Utrecht - Wat kies jij?
MBO Utrecht heeft meer dan 50 verschillende opleidingen op alle mbo niveaus. Bij MBO Utrecht volg je een beroepsopleiding op een academie die bij jou...

Mbo-opleidingen (Utrecht)

Tip 13-02-2019 10:15 (5 dagen geleden geleden) Ellen

Via internet kun je informatie vinden over mbo-opleidingen/-opleiders.

Op 19 februari a.s. kun je naar de open dag van MBO Utrecht (zie www.mboutrecht.nl) en op 21 februari (en 19 maart en 13 juni 2019) naar de open avond van ROC Midden Nederland (zie www.rocmn.nl).

Zie ook andere instanties die mbo-opleidingen aanbieden zoals Tio, SVOZ … en nog meer.

MBO Utrecht - Wat kies jij?
MBO Utrecht heeft meer dan 50 verschillende opleidingen op alle mbo niveaus. Bij MBO Utrecht volg je een beroepsopleiding op een academie die bij jou...

Kansrijke beroepen

Tip 13-02-2019 9:54 (5 dagen geleden geleden) Andrea

De kans op werk verschilt van beroep tot beroep. Dat heeft te maken met het aantal vacatures, maar ook met het aantal mensen dat op zoek is naar dezelfde soort baan. Sommige beroepen bieden een goede kans op werk. Dit noemen we kansrijke beroepen. UWV brengt in beeld waar de beste kansen liggen.

Kansberoepen: voldoende tot goede kansen op werk

UWV heeft een overzicht gemaakt van beroepen waar de kans op werk gemiddeld is of hoger is.

Zie: https://www.werk.nl/portal/page/portal/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/sector-beroep/kansrijke-beroepen/kansberoepen

Moeilijk vervulbare vacatures

UWV laat zien voor welke beroepen het in grote delen van Nederland lastig is geschikt personeel te vinden. Deze beroepen bieden goede kans op werk voor mensen met de juiste kwalificaties.

Zie https://www.werk.nl/portal/page/portal/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/sector-beroep/kansrijke-beroepen/krapteberoepen

Overstapberoepen: werk vinden in ander beroep

In bepaalde beroepen is weinig werk te vinden. Werkzoekenden kunnen ervoor kiezen om over te stappen naar een ander beroep (overstapberoepen). De vaardigheden die ze hebben, komen misschien goed van pas in een baan waar ze nog niet aan hebben gedacht. Voor een aantal beroepen waar weinig werk in te vinden is, brengt UWV in beeld welke overstapberoepen daar bij passen. Ook laat UWV zien wat de kans op werk is in die overstapberoepen.

https://www.werk.nl/portal/page/portal/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/sector-beroep/kansrijke-beroepen/overstapberoepen

Kansberoepen: voldoende tot goede kansen op werk

Taalcursus bij Volksuniversiteit Utrecht

Tip 13-02-2019 9:45 (5 dagen geleden geleden) Andrea

Bij de Volksuniversiteit van Utrecht worden cursussen Nederland voor anderstaligen gegeven, zie voor meer informatie:

https://volksuniversiteitutrecht.nl/talen/nederlands-voor-anderstaligen

De cursussen Nederlands voor anderstaligen van Volksuniversiteit Utrecht zijn speciaal voor hoogopgeleide Anderstaligen. De Volksuniversiteit Utrecht heeft het keurmerk ‘Blik op Werk’. Je kunt de cursus met een lening financieren door bij DUO https://www.duo.nl een lening aan te vragen. Deze lening wordt kwijtgescholden als je binnen drie jaar je inburgeringsexamen haalt.

Betaalbare cursussen Bij Volksuniversiteit Utrecht vind je betaalbare cursussen van uitstekende kwaliteit en bereikbaar voor een zo’n breed mogelijk publiek. Dit omdat de stichting niet uit is op het maken van winst.

U-pas korting U-pashouders kunnen hun persoonsgebonden budget (PGB) gebruiken voor een korting op de cursusprijs bij Volksuniversiteit Utrecht. Je bepaalt zelf hoeveel je van het PGB wil inzetten als korting. De U-pas is een gratis voordeelpas voor mensen met een laag inkomen in Utrecht, De Bilt, IJsselstein, Houten en Stichtse Vecht. Meer informatie over de U-pas vind je hier.

Nederlands voor Anderstaligen | Volksuniversiteit
Wilt u Nederlands leren? Met een cursus Nederlands voor Anderstaligen van Volksuniversiteit Utrecht leert u professioneel Nederlands spreken, verstaan...

Leerwerk trajecten

Tip 11-02-2019 11:38 (1 week geleden geleden) Andrea

Het Leerwerkloket Utrecht stimuleert de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het Leerwerkloket werkt daarbij nauw samen met de Werkgeversservicepunten in de regio. Heeft u specifiek vragen over leren en werken, EVC of over financiële regelingen op het gebied van leren en werken? Bij het Leerwerkloket Utrecht kunnen werkgevers, werknemers en werkzoekenden (met of zonder uitkering) terecht voor al hun vragen rond leren en werken.

https://utrecht.lerenenwerken.nl/

Zie de volgende link voor actuele vacatures: https://utrecht.lerenenwerken.nl/vacatures-overzicht

Utrecht

GeïnteGreerde trajecten Taal + beroep = werk

Tip 11-02-2019 11:21 (1 week geleden geleden) Andrea

Een geïntegreerd traject is een scholingstraject van maximaal één jaar waarin beroepsonderwijs en het leren van de Nederlandse taal wordt gecombineerd. Het is toegankelijk vanaf taalniveau A1. In dit traject combineren we het beroepsonderwijs en het netwerk van leerbedrijven voor werk en stage, met als doel re-integratie op de arbeidsmarkt.

Zie: https://www.rocmn.nl/sites/rocmn/files/uploads/Geïntegreerde%20Trajecten%20Taal%20%2B%20beroep%20%3D%20werk%20.pdf

Bijeenkomsten over financien, administratie, mantelzorg, ondersteuning, persoonlijke ontwikkeling

Tip 25-01-2019 11:59 (3 weken geleden geleden) Andrea

Samen aan een oplossing werken is beter dan alleen. Daarom organiseert U Centraal voorlichtingsbijeenkomsten, cursussen en gespreksgroepen over diverse thema’s zoals persoonlijke ontwikkeling, omgaan met geld en de zorg voor uw naaste.

Kijk voor meer informatie op:

https://trainingen.u-centraal.nl/

Cursus categorieën

Bijeenkomsten: Financiën bij veranderingen in uw leven

Tip 25-01-2019 11:52 (3 weken geleden geleden) Andrea

Heeft u te maken met een grote verandering in uw leven? Denk aan het krijgen van een Kind, Overlijden van uw Partner, Ontslag, Arbeidsongeschiktheid, Scheiding, Pensioen of als je 18 jaar wordt. Dan kan er veel op u afkomen. Ook uw inkomen kan veranderen. Uw hoofd staat dan vaak niet naar geldzaken.

Zie de volgende link voor eenmalige bijeenkomsten over financiële veranderingen:

https://trainingen.u-centraal.nl/portal-cursus/financien-bij-levensgebeurtenissen

Deelname aan de bijeenkomst is gratis (behalve de bijeenkomst rondom pensioen).

Financiën bij levensgebeurtenissen