Programma Optimalisatie Vergunningverlening

Vacature 22-11-2022 14:19 (1 week geleden) Chaima Masouti
  • Alle sectoren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Organisatieonderdeel Inspectie Leefomgeving en transport De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met 1.300 medewerkers zet de ILT zich dagelijks in voor een duurzame en veilige leefomgeving, veilig transport en het vertrouwen in publieke instellingen zoals woningcorporaties. De ILT ziet erop toe dat zeer uiteenlopende doelgroepen een breed scala van wetten en regels naleven. Het aandachtsgebied van de ILT omvat ongeveer 160 onderwerpen waaronder geluidsoverlast in de luchtvaart, vaartijden in de binnenvaart, taxivergunningen, woningcorporaties, vervoer van gevaarlijke stoffen, afval, genetisch gemodificeerde organismen en energielabels van woningen. We bewegen mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en zetten onze middelen in daar waar de risico’s voor de publieke belangen het grootst zijn. Een goed gebruik van data en andere informatie is sturend voor al onze werkzaamheden: van toezicht en vergunning- en dienstverlening tot opsporing en communicatie.

Samenwerken, leren door doen en constant verbeteren zijn onze sleutelwoorden. Medewerkers, leidinggevenden en teams krijgen de ruimte om talenten optimaal in te zetten, bevlogenheid te tonen en het verschil te maken. Welke eigenschappen wij zoeken in nieuwe medewerkers? De vaardigheid om te kunnen werken met diverse informatiebronnen, out-of-the-box kunnen denken bij toezichtsvraagstukken, de creativiteit hebben om vernieuwende methodes te bedenken en in te zetten, met lef onbekende paden durven bewandelen en overzicht kunnen houden.

Je bent welkom zoals je bent De Inspectie Leefomgeving en Transport hecht grote waarde aan diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van een team. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jou.

Afdeling/team Programma optimalisatie vergunningverlening Doel van het programma is een efficiënt, effectief en zakelijk vergunningsproces dat het aanvragen van een vergunning gemakkelijk, eenvoudig en duidelijk maakt en inzicht en overzicht biedt (intern en extern).

Het programma onderscheidt drie doelstellingen:

Klantwaarde omhoog: Duidelijkheid, eenvoud en gemak en inzicht en overzicht staan centraal. Het verlenen van vergunningen is in veel gevallen het vertrekpunt voor de toezichtketen. Het aanvragen van een vergunning moet duidelijk, eenvoudig en efficiënt zijn. De ILT streeft naar kostenefficiëntie en uitlegbare tarieven. Via het webportaal MijnILT wordt het mogelijk om vergunningen digitaal aan te vragen. Regelhulpen, formulieren en informatie die de aanvrager helpen bij het indienen van een aanvraag breidt de ILT verder uit. Ook verbetert zij deze. De ILT kijkt daarvoor kritisch naar de eigen werkwijze en betrekt daarbij de aanvrager. De ILT werkt hierbij samen met bedrijven, brancheorganisaties en medetoezichthouders. Hierdoor ontstaat een goed beeld van de omgeving, risico’s en kansen en mogelijkheden voor verbetering. In 2022 met een doorloop naar medio 2023 zijn alle aanvraagformulieren geoptimaliseerd en gedigitaliseerd en beschikbaar gekomen via MijnILT. Daarnaast zijn de websiteteksten voor vergunningverlening verbeterd en toegankelijk gemaakt.

Een eenduidig, transparant en kosteneffectief vergunningsverleningsproces. De processen worden herijkt en opnieuw ingericht en vereenvoudigd om de effectiviteit en efficiëntie van processen te vergroten. Onnodige stappen worden geschrapt en waar mogelijk geautomatiseerd. Er is een workflowproces dat medewerkers optimaal ondersteunt en inzicht en overzicht geeft. De doorlooptijd, de tijd die nodig is om een vergunning af te handelen, gaat omlaag en administratieve taken vervallen. Hierdoor komt capaciteit vrij voor andere werkzaamheden. De herijking is gestart in 2020. In 2022 zijn de laatste hernieuwde vergunningsprocessen voor leefomgeving geïmplementeerd, rail luchtvaart en scheepvaart volgen in 2023 en 2024. De herijking zal een aanzienlijke impact hebben op de organisatie van vergunningverlening en de ICT-ondersteuning van processen. Stuur- en verantwoordingsinformatie over kwaliteit, klanttevredenheid en prestatie-indicatoren zoals doorlooptijden, normtijden en kosten worden daartoe structureel verzameld.

Versterken informatiepositie Hiervoor worden in 2023 registers ingericht om betrouwbare en actuele data in de systemen voor vergunningverlening (en toezicht) te kunnen vastleggen en ontsluiten. Vanaf 2023 zijn dan realtime dashboards in de systemen en analysedata beschikbaar. Met deze data wordt het mogelijk om het beoordelingsproces van aanvragen meer in te richten naar de risico’s.

Functieprofiel Werkervaringsplaats • WO werk- en denkniveau • Ervaring met project/procesmanagement of informatie/business analyse of data analyse/modellering; • Je hebt ervaring met het werken met ICT-professionals. • affiniteit met project management methodieken (Prince 2, PMP, IPMA); • affiniteit met proces optimalisatie, ervaring met Lean is een pré; • affiniteit met ICT, ervaring met Agile methodieken is een pré;

Randvoorwaarden

• je kunt werken met Microsoft Office; • je kunt goed Nederlands spreken en schrijven op B2 niveau, Engels spreken en schrijven is een pré.

Wie zoeken wij? Bij programma optimalisatie vergunningverlening houden we ons bezig met een breed scala aan dingen: Optimaliseren van de processen, inrichten van nieuwe ICT componenten, introduceren van nieuwe technologieën, het verzamelen en analyseren van de gebruikersbehoeftes. Wij zijn op zoek naar goede projectleiders die met verschillende stakeholders kunnen samenwerken en teams kunnen aansturen. Tevens zoeken wij goede informatie analisten die complexe processen/behoeftes kunnen analyseren en vertalen naar concrete requirements voor software ontwikkelaars. Jij bent de schakel tussen de business en informatievoorziening. Je brengt de behoeften, wensen en eisen vanuit de organisatie in kaart. Identificeert mogelijke verbeteringen door deze te analyseren en te vertalen naar oplossingen. Je bent een goed learner: Je vindt het leuk om continu nieuwe dingen te leren en jezelf te ontwikkelen. Denk niet alleen om technische/hard skills zoals verschillende project management methodieken, tools of nieuwe vaardigheden zoals data modellering, business analyse maar ook inhoudelijke kennis over de projecten waar jij je mee bezighoudt: De ene dag kan het AVG of wet openbaar overheid zijn en de andere dag luchtvaartvergunningen of scheepvaart certificaten. Contacten leggen en onderhouden, daar heb jij plezier in. Je gaat makkelijk met mensen om en weet mensen bij elkaar te brengen om resultaten te behalen. Waarbij jij zorgt dat jouw opdracht bovenaan de prioriteitenlijstjes komen. Daarnaast ben je nieuwsgierig en wil je alles weten van de organisatie, de sector en actuele ontwikkelingen die jouw werk kunnen raken. Je bent een doener, monitort de voortgang, signaleert en rappelleert afwijkingen en je ziet waar hulp nodig is en roept tijdig hulp in. Ook wil je je verdiepen in richtlijnen en processen. Daarbij denk je graag mee bij veranderingen en ontwikkelingen van deze processen ter verbetering van de werkwijze binnen de kaders. Je wilt ook je taal vaardigheden verbeteren tot professioneel niveau. Wij werken hybride, deels vanuit huis en deels vanuit kantoor. Jij snapt dat het in jouw rol als businessanalist en projectleider belangrijk is dat je ook regelmatig op kantoor bent.

Algemene Competenties • Analyseren • Resultaatgericht • Samenwerken • Communiceren • Plannen en organiseren • Organisatiesensitiviteit • flexibiliteit

Wat bieden wij? Je werkt samen in een klein en bevlogen team. We zijn een diverse club van starters tot echte senioren en met verschillende achtergronden. Omdat we elkaar goed kennen, werken we fijn samen. Ook buiten het werk om zoeken we elkaar op, bijvoorbeeld om samen te hardlopen bij een event of we drinken een drankje na werktijd. Daarnaast bouw je een groot netwerk met echte professionals op, binnen de ILT, maar ook met de ICT leveranciers, en andere belanghebbenden. Als nieuwe collega kun je bij ons rekenen op een goed inwerktraject waarbij je kennismaakt met onze organisatie en je collega’s. Binnen je afdeling staat een collega voor je klaar om je in te werken en antwoord te geven op al je vragen. De ILT hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Denk aan het volgen van opleidingen en het behalen van certificeringen. Ook bieden we loopbaancoaching als je daar behoefte aan hebt.