Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken (DGLM)

Vacature 22-11-2022 14:17 (1 week geleden) Chaima Masouti
  • Alle sectoren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

IenW is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond en inzetbaarheid mee. Je bent van harte welkom!

DGLM De directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken (DGLM) is een onderdeel van IenW. DGLM is onderverdeeld in Directie Luchtvaart en Directie Maritieme Zaken.

Directie Luchtvaart De directie Luchtvaart maakt zich in nationaal en internationaal verband sterk voor een veilige, duurzame en concurrerende luchtvaart in, van en naar Nederland. Met de Luchtvaartnota 2020-2050 is een koers ingeslagen waarin de kwaliteit van publieke belangen centraal staat. Deze publieke belangen zijn: veiligheid, verbondenheid, omgevingskwaliteit en duurzaamheid. Het is de rol van de directie Luchtvaart om te sturen op een optimale balans tussen deze publieke belangen. Zowel de belangen van bewoners rondom nationale luchthavens als de economische belangen van de luchtvaartsector behoren tot het (internationale) krachtenveld waarbinnen de directie Luchtvaart opereert.

Directie Maritieme Zaken De zee- en binnenvaart is voor de Nederlandse economie van groot belang. Nederland heeft een koppositie als handelsnatie in Europa. Meer dan de helft van het goederenvervoer van en naar Nederland gaat per zeeschip. Zeehavens verbinden de zeevaart met het goederentransport per trein, vrachtauto of binnenvaartschip. Het kabinet zet zich in voor een veilige en milieuvriendelijke haven- en zeevaartsector en wil het belang ervan voor de Nederlandse economie verder vergroten, zoals door de aanleg van de Tweede Maasvlakte bij Rotterdam.

  Functieprofiel Wervingsplaats Directie Luchtvaart #1 Die bepalen we samen, afhankelijk van jouw kennis en ervaring, en onze behoefte aan voortgang op een aantal belangrijke luchtvaartdossiers, die volop in de maatschappelijke belangstelling staan. (functie-inhoud/taken/onderzoeken etc graag beschrijven). We gaan graag met jou in gesprek om te ontdekken waar jouw affiniteit, kennis en behoeftes liggen. Er is veel mogelijk, van inhoudelijke dossiers, beleidsondersteuning, tot projectmatig werken en communicatie. Wij maken ruimte en tijd om een nieuwe collega te begeleiden en zich te laten ontwikkelen. En wij laten ons graag inspireren door nieuwe, andere invalshoeken van buiten.

Randvoorwaarden Je hebt een goede opleiding op minimaal HBO-niveau, die zo mogelijk aansluit bij onze werkzaamheden. Bij ons is taalvaardigheid in het Nederlands echt een voorwaarde. Als je wel de Engelse taal goed machtig bent en tevens over inhoudelijke kennis van de luchtvaart beschikt, komen we ook graag met je in contact voor een kennismaking. (bijvoorbeeld een minimale opleidingseis/opleidingsachtergrond, taalniveau, Engelssprekend etc).

Wie zoeken wij? Iemand die graag onze collega wil worden en inzet toont. Competenties, persoonlijke eigenschappen, affiniteit hebben met… etc graag benoemen) Je vindt het leuk om in een omgeving te werken waar veel politiek/bestuurlijke aandacht voor is, en waarover je veel kunt lezen in alle media. Dat zorgt ook voor politieke druk. Natuurlijk zijn we daardoor vaak bezig met de zgn. ‘waan van de dag’. Maar daarnaast zijn er ook werkzaamheden die rustiger zijn en waar je samen met collega’s aan kunt werken. Wat we van jou vragen? Je houdt ervan nieuwe dingen te leren, je bent nieuwsgierig en zoekt altijd naar oplossingen. Je hebt een mening en durft die ook te geven. Maar je luistert ook graag naar anderen, en bent bereid veel te leren over luchtvaart.

Wat bieden wij? Het kan zijn een plek binnen de afdeling Luchtruim en Regionale Luchthavens waar je in aanraking komt met het inhoudelijke onderwerp van luchtvaart. Er is ook een mogelijkheid bij het directiesecretariaat, op gebied van -interne- communicatie en het organiseren van activiteiten.

(bij welke afdeling/team, formeel/informele setting, thuiswerk of elders? Graag benoemen. De directie Luchtvaart bestaat uit zo’n 180 medewerkers, onderverdeeld in afdelingen en programma’s. Er heerst een informele sfeer en er zit veel energie, samenwerkingsbereidheid en doorzettingsvermogen in de verschillende teams. Sinds corona zien we elkaar weer vaker op kantoor, en kunnen we je dus goed begeleiden. Je krijgt een buddy die je overal bij helpt, en je krijgt de ruimte en tijd om alles te leren over hoe de overheid werkt en wat wij doen om de luchtvaart veilig en duurzaam te maken.